Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Welke zorgen?

Wijkgezondheidscentrum Lokeren biedt volgende eerstelijns gezondheidszorgen aan:

  • huisartsgeneeskunde
  • verpleegkunde
  • voedings- en dieetkunde
  • psychosociale ondersteuning

In het systeem van de forfaitaire betaling kiest u voor een vaste inschrijving bij een team van zorgverstrekkers.

U ondertekent een overeenkomst bij de inschrijving. Hiermee verklaart u zich akkoord om voor alle zorgen van huisarts en verpleging op consultatie te komen in het Wijkgezondheidscentrum Lokeren. 

Onder het motto "Voorkomen is beter dan genezen" wordt er bovendien gewerkt aan preventie op maat van de patiënt.

Een inschrijving omvat dus huisarts, verpleging en preventie.